Encycolorpedia

Mã Màu Được Đặt Tên / Bảng Tham Khảo

▲ Sắc Độ ▲ Độ Bão Hòa ▲ Độ Sáng

 1. Ametit
  #9966cc
 2. Anh đào
  #de3163
 3. Be
  #f5f5dc
 4. Bạc
  #c0c0c0
 5. Cam cháy
  #cc5500
 6. Chàm
  #4b0082
 7. Cá hồi
  #ff8c69
 8. Cẩm quỳ
  #e0b0ff
 9. Da cam
  #ff6600
 10. Dừa cạn
  #c3cde6
 11. Hoa cà
  #c8a2c8
 12. Hạt dẻ
  #800000
 13. Hồng
  #ffc0cb
 14. Hồng sẫm
  #ff00ff
 15. Hồng y
  #c41e3a
 16. Hồng đất
  #cc8899
 17. Hổ phách
  #ffbf00
 18. Kaki
  #c3b091
 19. Kem
  #fffdd0
 20. Lam sẫm
  #000080
 21. Lan tím
  #da70d6
 22. Lòng đào
  #ffe5b4
 23. Lục bảo
  #50c878
 24. Men ngọc
  #ace1af
 25. Mòng két
  #008080
 26. Mận
  #8e4585
 27. Ngọc thạch
  #00a86b
 28. Nâu
  #993300
 29. Nâu sẫm
  #3d2b1f
 30. Nâu tanin
  #d2b48c
 31. Nâu đen
  #704214
 32. Oải hương
  #b57edc
 33. San hô
  #ff7f50
 34. Thổ hoàng
  #cc7722
 35. Trắng
  #ffffff
 36. Tía
  #6a0dad
 37. Tím
  #8000ff
 38. Vàng
  #ffff00
 39. Vàng chanh
  #ccff00
 40. Vàng da bò
  #f0dc82
 41. Vàng kim loại
  #ffd700
 42. Vòi voi
  #df73ff
 43. Xanh berin
  #7fffd4
 44. Xanh crôm
  #40826d
 45. Xanh cô ban
  #0047ab
 46. Xanh da trời
  #007fff
 47. Xanh dương
  #0000ff
 48. Xanh hoàng hôn (chàm)
  #007ba7
 49. Xanh lá cây
  #008001
 50. Xanh lơ (cánh chả)
  #00ffff
 51. Xanh nõn chuối
  #7fff00
 52. Xanh Thổ
  #30d5c8
 53. Xanh thủy tinh
  #003399
 54. Xám
  #bebebe
 55. Ô liu
  #808000
 56. Đen
  #000000
 57. Đỏ
  #ff0000
 58. Đỏ son
  #ff4d00
 59. Đỏ thắm
  #dc143c
 60. Đỏ tươi
  #ff2400
 61. Đỏ yên chi
  #960018
 62. Đồng
  #b87333